BOKFÖRING

Stommen i vår verksamhet är den löpande bokföringen. Den innefattar löpande kontering av samtliga affärshändelser, löneadministration, hantering av betalningsflöden från kunder och till leverantörer, fakturering och fakturapåminnelser.

BOKSLUT

I vårt bokslutspaket ingår alla delar för ett komplett bokslut i ett aktiebolag. Vi hjälper dig med upprättande av årsredovisning inklusive årsavstämning och bokslutsdispositioner samt årsstämmoprotokoll och inkomstdeklaration.

RÅDGIVNING

Vi tror på att arbeta proaktivt och hellre lägga tid på att planera för framtida utmaningar, än på att släcka bränder. Vi ger dig gärna rådgivning inom allt ifrån att starta bolag till bolagseffektiviseringar, digitalisering, budgetarbete och ekonomistyrning.