BOKFÖRING

Stommen i vår verksamhet är den löpande bokföringen. Den innefattar löpande kontering av samtliga affärshändelser, löneadministration, hantering av betalningsflöden från kunder och till leverantörer, fakturering och fakturapåminnelser.

BOKSLUT

I vårt bokslutspaket ingår alla delar för ett komplett bokslut i ett aktiebolag. Vi hjälper dig med upprättande av årsredovisning inklusive årsavstämning och bokslutsdispositioner samt årsstämmoprotokoll och inkomstdeklaration.

RÅDGIVNING

Vi tror på att arbeta proaktivt och hellre lägga tid på att planera för framtida utmaningar, än på att släcka bränder. Vi ger dig gärna rådgivning inom allt ifrån att starta bolag till bolagseffektiviseringar, digitalisering, budgetarbete och ekonomistyrning.

ADRESS

Riddargatan 30

114 57 STOCKHOLM

KONTAKT

Tel: 010-7502850

Email:  info@eliteaccounting.se

FÖLJ OSS

© 2019 Elite Accounting Sverige AB